Veronika Košnarová

Variace na hlásku m

Variace na hlásku m

14,04 €
12,25 €

Jádro podnětné knihy o díle spisovatelky Věry Linhartové není orientováno diachronicky a není poplatné schématu „život a dílo". Jednotlivé kapitoly podrobně analyzují klíčová témata a „referenční rámce" jejího psaní. Biografický základ zde ovšem nech ..

Partner: LIBRISTO
Kouzelník s hračkami, hledač nových krás

Kouzelník s hračkami, hledač nových krás

7,70 €

Kniha se věnuje zajímavé, byť málo připomínané kapitole z dějin české avantgardy, jihočeské skupině Linie, která působila ve třicátých letech 20. století v Českých Budějovicích, a především jejímu ústřednímu představiteli, Josefu Bartuškovi. Na rozdí ..

Partner: LIBRISTO