Tamara Paceková

-21%
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

23,74 €
18,69 €

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o BOZP.

Druhé, aktualizovan ..

Partner: LIBRISTO