Romsics Ignác

Romsics Ignác: Trianonská mierová zmluva

Romsics Ignác: Trianonská mierová zmluva

9 €
7,74 €

Ignác Romsics patrí medzi najuznávanejších maďarských historikov súčasnosti. Po minoriadne úspešnej syntéze Magyarország története a XX. században (Dejiny Maďarska v 20.

Partner: Ikar