Mojžiš Juraj

Mojžiš Juraj: Tamara Klimová

Mojžiš Juraj: Tamara Klimová

39,60 €
34,06 €

Kniha podáva ucelený prehľad tvorby Tamary Klimovej v kontexte vývinu slovenského a českého výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

Partner: Ikar
Mojžiš Juraj: Milan Paštéka – Uhol odvahy

Mojžiš Juraj: Milan Paštéka – Uhol odvahy

29 €
24,94 €

Knihu o Milanovi Paštékovi sme nazvali Uhol odvahy podľa maliarovho výroku, v ktorom zdôraznil, že medzi ustavične sa meniacimi názormi a postojmi preňho predsa len zostáva čosi konštatné: uhol odvahy.

Partner: Ikar