Milan Svoboda

Franz hrabě Clam-Gallas, Obrysy portrétu

Franz hrabě Clam-Gallas, Obrysy portrétu

21,43 €
19,33 €

Monografie představuje první český životopis Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), posledního mužského představitele starorakouského šlechtického rodu, otce sedmi dcer, dobrodince a správce rozlehlých velkostatků na bývalých panstvích Frýdlant, Li ..

Partner: LIBRISTO
-15%
Lidová přísloví

Lidová přísloví

6,23 €
5,24 €

200 lidových přísloví, opatřených stručným komentářem, nabízí cenné rady pro praktický život i duchovní růst.

Partner: LIBRISTO
Milan Svoboda: Prameny moudrosti

Milan Svoboda: Prameny moudrosti

4,44 €
3,98 €

Tento produkt je v češtině. Myšlenky křesťansky orientovaných hledačů pravdy života, zaměřené na základní otázky lidské existence.Knížka nabízí moudrost křesťanských světců, mystiků a filosofů: Sv. Simeon, Sv.

Milan Svoboda: Křesťanství a jóga

Milan Svoboda: Křesťanství a jóga

9,58 €
8,61 €

Tento produkt je v češtině. Principy jógy a Bible. Kniha přibližuje základní křesťanské principy s použitím biblických i mimobiblických textů a srovnává je s učením jógy.

Milan Svoboda: Věda víra věčnost

Milan Svoboda: Věda víra věčnost

15,37 €
13,83 €

Tento produkt je v češtině. Unikátní publikace se zabývá otázkami vědy i náboženství, a zároveň upozorňuje na jejich hranice, které si mnohdy samy vytvářejí. Poukazuje na jejich vliv v různých oblastech i perspektivy dalšího vývoje.