Jaroslav Rektořík

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru

15,03 €
13,06 €

Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol, pracov ..

Partner: LIBRISTO
Jaroslav Rektořík: Projektový management ve sportu

Jaroslav Rektořík: Projektový management ve sportu

11,39 €
10,23 €

Tento produkt je v češtině. Publikace vychází z aktuálních potřeb odvětvového managementu sportu, ve kterém se jako jeden z důležitých nástrojů řízení stále více uplatňuje právě projektový management.