Jaroslav Čechura

Krizový management barokní ekonomiky?

Krizový management barokní ekonomiky?

18,70 €
17,42 €
Posledný kus za túto cenu!

Kniha se zabývá dvěma velkými jihočeskými panstvími Třeboň a Hluboká (dnes Hluboká nad Vltavou) v procesu proměn, které nastaly po třicetileté válce. Obě panství získal Jan Adolf ze Schwarzenberka krátce po roce 1660. Jaroslav Čechura reviduje výklad ..

Partner: LIBRISTO
Sex v době temna

Sex v době temna

20,37 €
17,40 €

Významné dílo uznávaného českého historika, které se poprvé v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let. Unikátní práce Sex v době temna, opírající se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů v če ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Jakub Krčín z Jelčan

Jakub Krčín z Jelčan

14,25 €
11,89 €

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Poznejte jihočeského regenta jako zdatného ho ..

Partner: LIBRISTO
Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1

8,16 €
7,68 €
Posledný kus za túto cenu!

Publikace obsahuje 61 ukázek dokumentů zaměřených k novověkým českým sociálním dějinám 16.-20. století. Každý dokument obsahuje název otištěného pramene, dobu vzniku, stručný úvod zařazující text do historického kontextu, vlastní edici dokumentu a po ..

Partner: LIBRISTO
České země 1437-1526

České země 1437-1526

18,37 €
16,51 €

Jagellonská epocha představuje výraznou kapitolu našich dějin, obestřenou řadou mýtů. Autor pozorně sleduje život a činy Vladislava II. a odmítá rozšířenou představu o slabošském králi, neopomíjí jeho dlouholetého soka Matyáše Korvína a poté krále-dí ..

Partner: LIBRISTO
České země v letech 1378-1437

České země v letech 1378-1437

15,92 €
14,31 €

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké civilizaci, kultuře a všednímu dni společnosti té doby.

Partner: LIBRISTO
České země v letech 1526 - 1583

České země v letech 1526 - 1583

15,92 €
14,31 €

V bitvě u Moháče ztratili Jagellonci téměř vše, mladičký král Ludvík byl mrtev a před českými stavy se otevírala klíčová otázka: kdo nastoupí po něm. Za měsíc bylo jasné, že zvítězí Habsburkové, kteří osobností nadmíru schopnou, Ferdinandem I., dosed ..

Partner: LIBRISTO
České země v letech 1584 - 1620

České země v letech 1584 - 1620

20 €
17,97 €

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II. Jako vždy vedle politického d ..

Partner: LIBRISTO