I. Finley Moses

I. Finley Moses: Antická a moderná demokracia

I. Finley Moses: Antická a moderná demokracia

9 €
7,74 €

Útla, no obsahovo veľmi hodnotná kniha historika Mosesa I. Finleyho pozostáva z troch prednášok, ktoré autor predniesol v USA v r. 1972 a z dvoch neskoršie publikovaných statí, ktoré dopĺňajú rozšírené vydanie z r. 1984.

Partner: Ikar