Eva Kynclová

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

7,31 €
7,22 €

Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje mark ..

Partner: LIBRISTO