Dubroka ip

Groteskno v sexualitě i jinde

Groteskno v sexualitě i jinde

11,84 €
11,16 €

Groteskno v sexualitě i jinde je výtvarná monografie malíře Dubroky. Jeho jméno však v žádném slovníku nenajdete. Pod ním totiž známý profesor dr. Ivo Pondělíček skrývá svou novou identitu – malířskou tvorbu. Psychiatr, sexuolog, estetik a universitn ..

Partner: LIBRISTO