Dita Nastoupilová

-17%
Dita Nastoupilová: Čítanka - Velká tiskací písmena pro 1. ročník ZŠ

Dita Nastoupilová: Čítanka - Velká tiskací písmena pro 1. ročník ZŠ

4,98 €
4,13 €
Posledný kus za túto cenu!

Doplňková učebnice pro výuku čtení genetickou metodou. Obsahuje pro děti atraktivní texty, které lze využívat již od první fáze nácviku čtení. Skladba písmen zohledňuje aktuální znalosti čtenáře, procvičovaná písmenka jsou po stranách viditelně znázorněna.

Balíček 4ks Lili a Vili 2 ve druhé třídě

Balíček 4ks Lili a Vili 2 ve druhé třídě

12,59 €

Celkem čtyři mezipředmětové sešity jsou určeny dětem pro práci v hodině i doma. Jejich koncepce je založena na vzájemném prostupování témat z jednotlivých školních předmětů. Látka je rozdělena do deseti barevně odlišených kapitol odvozených z prvouky ..

Partner: LIBRISTO
Dita Nastoupilová: Dysgrafie

Dita Nastoupilová: Dysgrafie

3,82 €
3,44 €

Tento produkt je v češtině. Bohatě ilustrovaný pracovní sešit k rozvoji grafomotoriky. Pestré aktivity pro děti mladšího školního věku, které se zatím s tužkou či perem příliš nekamarádí.

Dita Nastoupilová: Dysgrafie pro 4.-5. ročník ZŠ

Dita Nastoupilová: Dysgrafie pro 4.-5. ročník ZŠ

3,82 €
3,44 €

Pestré aktivity pro děti se specifickou poruchou učení mají své nepostradatelné místo i ve vyšších ročnících 1. stupně ZŠ. Úkoly pro žáky, kteří mají potíže se psaním, jsou zaměřeny na rozvoj jemné motoriky, kreativity a představivosti.

Dita Nastoupilová: Dyslexie

Dita Nastoupilová: Dyslexie

3,82 €
3,44 €

Tento produkt je v češtině. Pestré aktivity pro děti 2. – 3. ročníků základních škol, které mají potíže se čtením. Prvotní činností je práce s obrázky, která rozšiřuje slovní zásobu.

Dita Nastoupilová: Dyslexie pro 4.-5. ročník ZŠ

Dita Nastoupilová: Dyslexie pro 4.-5. ročník ZŠ

3,82 €
3,44 €

Pestré aktivity a úkoly pro žáky se specifickou poruchou učení jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti, rytmizace a orientace v prostoru. Cílem cvičení je rozšíření slovní zásoby, podpora čtenářských dovedností a zkvalitnění techniky čtení.