Bžoch Adam

Bžoch Adam: Človek v dejinách

Bžoch Adam: Človek v dejinách

9,99 €
8,59 €

Kniha Adama Bžocha Človek v dejinách, venovaná nizozemskému kultúrnemu historikovi Johanovi Huizingovi (1872 – 1945), sprostredkúva celostný pohľad na život a dielo tejto poprednej osobnosti európskej vedy a odkrýva jej význam pre rozvoj humanitného

Partner: Ikar