Babják Juraj

Babják Juraj: Bolesť v kameni ukrytá

Babják Juraj: Bolesť v kameni ukrytá

9,90 €
8,51 €

Autor na príklade vyše štyristo zmapovaných pamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotu má nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestnenia či autori, financovanie a materiál, ale aj rituály

Partner: Ikar