Adam Czerniaków

Deník varšavského ghetta

Deník varšavského ghetta

14,02 €
12,65 €

Adam Czerniaków se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavě. V meziválečném období zastával řadu funkcí v polských i židovských politických, kulturních a hospodářských organizacích Po mnoho let byl členem rady varšavské židovské obce. Těsně před vstupem ..

Partner: LIBRISTO