Pacific 40 akvárium s výbavou 20l 40x20x25cm 1x15W Eco

Pacific 40 akvárium s výbavou 20l 40x20x25cm 1x15W Eco


Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

AKVÁRIUM so zabudovaným osvetlením a kompletnou výbavou Výbava obsahuje:

 • ohrievač s reguláciou teploty
 • vnútorný filter
 • digitálny teplomer
 • sieťka na ryby
 • plastové pozadie
 • plastový kryt
Upozornenie pre užívateľa: Toto akvárium je výhradne určené na použitie v interiéri… Celý popis

67.9
67,90 € Vrátane DPH
Skladom u partnera 5+ kusov
 

Kód: 100041999022

Popis

Popis produktu

AKVÁRIUM so zabudovaným osvetlením a kompletnou výbavou

Výbava obsahuje:

 • ohrievač s reguláciou teploty
 • vnútorný filter
 • digitálny teplomer
 • sieťka na ryby
 • plastové pozadie
 • plastový kryt

Upozornenie pre užívateľa: Toto akvárium je výhradne určené na použitie v interiéri. Skontrolujte, či elektrické napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieti. Nezapájajte osvetľovacie teleso, pokiaľ niektorá z jeho častí je priamo v styku s vodou v akváriu. Pokiaľ používate k zapojeniu osvetľovacieho telesa predlžovací kábel, uistite sa, či má dostatočný prietok elektrického prúdu. Na osvetľovacie teleso neukladajte žiadne predmety a umiestnite akvárium tak, aby okolo neho bol o všetkých strán voľný priestor. Pred akoukoľvek manipuláciou s akváriom vypojte napájací kábel zo zásuvky. Pokiaľ osvetľovacie teleso nedopatrením spadne do vody je potrebné najprv vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky a až potom vybrať spotrebič z vody. V prípade, že sa voda dostala k zásuvke, je nutné najprv vypnúť hlavný istič v rozvodnej skrini a až potom vytiahnuť kábel zo zásuvky.. Sami nerobte žiadne iné opravy, než aké sú uvedené v tomto návode k obsluhe. Pokiaľ poškodený napájací kábel nie je možné opraviť, je nutné vymeniť celý kryt.

Uvedenie do prevádzky:

 1. Naplňte akvárium vodou tak, aby maximálna výška hladiny bola 2 cm pod jeho horným okrajom.
 2. Skontrolujte osvetľovacie teleso: uistite sa, že žiarovka je správne upevnená a že pätice sú dobre priskrutkované. Skontrolujte, či reflektor pod žiarovkou je správne upevnený.
 3. Upevnite osvetľovacie teleso na pánty pomocou skrutiek dodávaných spolu s akváriom, a potom zapojte vidlicu do zásuvky. Na napájacom kábli vytvorte tzv. odkvapkávajúcu slučku. Ak by voda z akvária nedopatrením vytiekla, potečie pozdĺž kábla a nedostane sa do kontaktu so zásuvkou.

Údržba: Pred akoukoľvek manipuláciou s akváriom je potrebné vypojiť napájací kábel osvetľovacieho telesa zo zásuvky.

 1. Čistenie osvetľovacieho telesa: Osvetľovacie teleso čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prípravkom. Usadeniny vodného kameňa odporúčame odstraňovať slabou kyselinou, napr. citrónovou šťavou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
 2. Výmena žiarovky: Nová žiarovka musí byť rovnako dlhá a musí mať rovnaký výkon ako žiarovka pôvodná. Vypojte napájací kábel osvetľovacieho telesa zo zásuvky. Pokiaľ je na telese voda, je potrebné ju najprv dôkladne osušiť. Potom vymeňte osvetľovacie teleso z akvária a položte ho žiarovkou nahor, mimo dosah vody. Jednou rukou pridržujte päticu a druhou odskrutkuje prevlečený krúžok. Rovnako postupujte na druhom konci žiarovky. Na oba konce novej žiarovky nasuňte prevlečené krúžky s tesnením. Kovové kontakty na oboch koncoch žiarovky zasuňte do drážok v päticiach. Jednou rukou pridržujte päticu a druhou priskrutkujte prevlečený krúžok. Pre zaistenie vodotesnosti musia byť prevlečené krúžky dobre utiahnuté.
 3. Výmena štartéra: Vypojte napájací kábel osvetľovacieho telesa zo zásuvky. Pokiaľ je na telese voda, je potrebné ju najprv dôkladne osušiť. Odskrutkujte plastový kryt štartéra. Štartér vyberte tak, že ním otočíte proti smeru hodinových ručičiek. Vložte nový štartér do pätice a opatrne ním otáčajte po smere hodinových ručičiek tak až do neho ľahko zapadne. Priskrutkujte plastový kryt a uistite sa, že je dobre priskrutkovaný, aby ste zaistili maximálnu vodotesnosť.
 4. Výmena reflektorov: Reflektor zaisťuje lepší odraz svetla. Hneď ako reflektor stratí farbu, odporúčame jeho výmenu. Vypojte napájací kábel osvetľovacieho telesa zo zásuvky. Pokiaľ je na telese voda, je potrebné ju najprv dôkladne osušiť. Potom vyberte osvetľovacie teleso z akvária a položte ho žiarovkou nahor, mimo dosah vody. Aby ste umožnili prístup k reflektorom, musíte najprv vybrať žiarovku. Postup viď bod 2 v časti tykajúcej sa výmeny žiarovky.

Pokyny pre prípad závady: Osvetľovacie teleso nesvieti:

 1. Skontrolujte, či je napájací kábel telesa správne zapojený v zásuvke.
 2. Uistite sa, že žiarovka je správne upevnená. Postup viď údržba časť
 3. Pokiaľ akvárium stále nesvieti, skontrolujte štartér. Postup viď údržba časť 3.
 4. Pokiaľ sa akvárium nerozsvieti ani tento krát, je možné, že žiarovka alebo štartér sú chybné. Preveďte výmenu podľa návodu.
 5. Pokiaľ akvárium naďalej nesvieti, obráťte sa na svojho predajcu. Sami sa o ďalšiu opravu nepokúšajte.

Recyklácia: Tento prístroj je označovaný symbolom selektívneho zberu, ktorý sa týka odpadov z elektrických a elektronických zariadení. To znamená, že tento výrobok musí byť odovzdaný do systému selektívneho zberu v súlade s európskou smernicou č. 2002/96/CE tak, aby bol recyklovaný, alebo zlikvidovaný pri znížení akéhokoľvek negatívneho dôsledku na životné prostredie. Pre dodatočné informácie sa môžete obrátiť na svoj miestny alebo krajský úrad. Elektronické výrobky, ktoré nie sú podrobené selektívnemu zberu sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodov prítomnosti nebezpečných látok.

Záručné podmienky:

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby t. j. chyby materiálov a chyby spôsobené montážou vo výrobe. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené chybnou inštaláciou alebo nesprávnym použitím, manipuláciou, zlou údržbou a chybnou opravou prístroja, či iným neoprávneným zásahom do neho. Záruka sa rovnako nevzťahuje na žiarovku, štartér a všetky ďalšie súčasti určené k bežnému použitiu. Nevzťahuj sa ani na obsah akvária (ryby, rastlinky, dekorácie…). Záručný servis bude poskytnutý na základe predloženého záručného listu a pokladničného dokladu. Poškodený prístroj, na ktorý sa vzťahuje záruka, zašlite výrobcovi alebo svojmu predajcovi.

Sprostredkovateľ: COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o., Budovateľská 2, 940 64 Nové Zámky. E-mail: info@cobbyspet.sk www.cobbyspet.sk


Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem 20 l
Dĺžka cm 40 cm
Šírka 20 cm
Výška 25 cm