Ako vypustiť bojler

Bojler treba čas od času vypustiť - či už z dôvodu opravy, revíznej kontroly, čistenia, presunutia alebo v prípade, že ho nemáme v pláne dlhšiu dobu užívať (napr. na chatách či chalupách). Bojler by sme mali čistiť od vodného kameňa a hrdze aspoň raz ročne - len tak zaistíme jeho dlhú životnosť a bezporuchovú prevádzku. V našom článku sa dozviete, ako vypustiť vodu z bojlera bezpečne, jednoducho a bez zbytočných komplikácií.

Aké zásady dodržiavať, aby bolo vypúšťanie bojlera bezpečné?

Predtým, než s vypustením vody začnete, je potrebné si uvedomiť, že voda v bojleri je zvyčajne horúca. Navyše sa jedná o tlakové elektronické zariadenie. Preto je treba dodržiavať bezpečnostné zásady, ktoré minimalizujú riziko prípadných komplikácií. Ktoré sú v stručnosti tie najpodstatnejšie?

  • Voda v bojleri musí byť chladná, nie horúca.
  • Pred akoukoľvek manipuláciou je potrebné bojler odpojiť z el. zásuvky.
  • Pred vypúšťaním je potrebné uzatvoriť prívod vody do bojlera.

Ako vypustiť vodu z bojlera? Možností je hneď niekoľko!

Než začnete so samotným vypúšťaním vody, treba bojler pripraviť, a to ideálne aspoň 1 deň vopred.

Najskôr bojler vypnite, aby prestal nahrievať a voda mala dostatok času vychladnúť.

Potom ho odpojte od zdroja elektrickej energie, aby bolo vypúšťanie bezpečné.

Nakoniec uzavrite prívod vody do bojlera, aby sa pri odčerpávaní voda stále nepretekala.

Teraz je bojler pripravený na vypustenie vody.

Vypúšťanie vody cez vodovodný kohútik a ventil je pohodlné a jednoduché!

Najľahší spôsob, ako bojler vypustiť, je (v prípade, že ste vykonali všetky vyššie spomínané kroky) kednoducho povoliť poistný ventil (otočením páčky alebo kolieska) a zároveň otvoriť kohútik teplej vody, aby sa do bojlera dostal vzduch. To je veľmi dôležité - ak by ste na tento krok zabudli, voda odtekať nebude. Pod ventil umiestnite vedro na vodu a priebežne ju vylievajte, alebo priveďte vodu pomocou hadičky priamo do odpadu (ak ho máte v dosahu). Po otvorení vodovodného kohútika začne voda z bojlera samovoľne pomaly vytekať.

V prípade, že je popri poistného ventilu inštalovaný vypúšťací ventil, môžete ho otvoriť a vodu vypustiť priamo cez neho, proces bude rýchlejší.

Ako vypustiť bojler

Vodu z bojlera môžete odčerpať tiež ručne za pomoci vedier!

Ak máte v pláne bojler nielen vypustiť, ale tiež vyčistiť, môžete zvoliť druhý variant, ktorý je síce o niečo pracnejší, ale tiež podstatne rýchlejší. Ten spočíva v demontáži horného krytu bojlera a odpojenia súčiastok, ktoré sa v tejto časti bojlera nachádzajú. Vďaka tomu sa dostanete priamo k vnútornej nádobe bojleru, z ktorej možno vodu postupne odobrať vedierkom alebo inou nádobou. Potom môžete pristúpiť k samotnému čisteniu a prepláchnutiu bojlera od hrdze a ďalších usadenín.

Ako vypustiť zvyškovú vodu z bojlera?

Ak v bojleri zostane na dne zvyšková voda, môžete ju skúsiť vypustiť tak, že bojler otvoríte odspodu. Najskôr demontujete vrchný kryt, potom elektroniku a nakoniec uvoľníte a nadvihnete kovovú prírubu tak, aby zvyšková voda mohla jednoducho odtiecť do pripravenej nádoby.

Vypúšťanie bojlera na zimu vyžaduje tiež zaistenie vodovodného potrubia!

Ak potrebujete zazimovať chatu alebo chalupu, vypustenie bojlera vás zrejme neminie. Nesmiete však zabudnúť na to, že ak sa v objekte nebude po celú zimu kúriť, je potrebné okrem bojlera vypustiť tiež vodovodné potrubie. To je zvyčajne v najnižšom bode vybavené vypúšťacím ventilom, cez ktorý ho môžete spoľahlivo vypustiť. V prípade, že poisťovací ventil chýba, je možné natlakovať potrubie vzduchom a v najnižšom bode ho vypustiť cez bežný kohút.

Ak by ste vodu v potrubí nechali, hrozí premrznutiu a vplyvom rozpínania ľadu tiež poškodenie rúr a presakovanie vody do steny. Tieto opravy sú potom časovo aj finančne pomerne náročné. Nezabudnite tiež pre istotu zaizolovať zdroj vody, jednoduchým a lacným riešením je napríklad polystyrén.

Info: Vodovodné potrubie môžete efektívne prefúknuť za pomoci vzduchového kompresora.

Ako vypustiť bojler Dražice alebo Tatramat

Bojlery obľúbených výrobcov Dražice alebo Tatramat najlepšie vypustíte cez poistný ventil.

Postupujte nasledovne:

Odpojte bojler z elektriny a nechajte vodu vychladnúť.

Zastavte prívod vody do bojlera.

Otočte poistný ventil a otvorte vodovodný kohútik teplej vody.

Nechajte vodu pomaly vytekať skrze poistný ventil.


Najčastejšie kladené otázky pri vypúšťaní bojlera

Kedy vypustiť bojler?

Bojler vypúšťajte v prípade, ak viete, že ho nebudete dlhšiu domu užívať (napr. na jeseň pri zazimovaní chalupy), alebo ak ho potrebujete vyčistiť alebo opraviť (vymeniť vykurovacie teleso a pod.).

Ako dlho sa vypúšťa bojler?

V prípade, že zvolíte vypúšťanie bojlera za pomoci vedier, nezaberie vám odčerpanie vody viac ako 15 minút. Ak budete bojler vypúšťať cez poistný ventil, môže voda odtekať aj niekoľko desiatok minút (podľa kapacity bojlera).

Ako vymeniť poistný ventil bojlera?

Ak sa chystáte na výmenu poistného ventilu svojpomocne, je lepšie pred výmenou ventilu vodu z bojlera vypustiť. (Profesionáli sú schopní poistný ventil vymeniť aj bez vypustenia bojlera.) Potom demontujte starý poistný ventil bojlera a inštalujte nový. Pozor na správnu polohu poistného ventilu, správny smer je zvyčajne priamo na ventile vyznačený šípkou.