Ako vybrať plynový kotol

Plynový kotol patrí k najobľúbenejšiemu riešeniu, čo sa týka vykurovania a ohrevu vody v domácnostiach. Prečo je tomu tak? Plynové kotly sú nenáročné na prevádzku aj údržbu. Neprodukujú žiadny odpad, ktorý by bolo treba pravidelne upratovať a kotol čistiť. Postačí pravidelná revízia, pri ktorej technik overí stav kotla. Plynový kotol sa tak postará o teplo v domácnosti bez toho, aby ste museli tráviť čas jeho obsluhou. Poďme sa pozrieť na to, ako vybrať kotol na plyn tak, aby vykurovanie bolo maximálne účinné a spoľahlivé.

Ako vybrať plynový kotol

Aké sú hlavné výhody plynového kotla?

 • Čistá prevádzka bez nutnosti čistenia kotla a odpratávania spalín.
 • Nenáročná obsluha aj prevádzka kotla.
 • Ekologické riešenie, nevznikajú škodlivé spaliny, ktoré zaťažujú životné prostredie. 
 • Dlhá životnosť kotla.

V plynovom kotli musíte na rozdiel od iných typov počítať s vyššou obstarávacou cenou. Prevádzkové náklady sú však obvykle nižšie, než napríklad v prípade elektrického kotla. Samozrejmosťou je prívod plynu do domácnosti, či už v podobe klasickej prípojky alebo špeciálneho zásobníka na plyn, ktorý je treba pravidelne dopĺňať.

Atmosférické kotly už nekúpite! Nahradili ich plynové kondenzačné kotly.

Kým predtým boli na trhu predovšetkým atmosférické kotly, dnes sa s nimi však takmer nestretnete. Nespĺňajú totiž aktuálne bezpečnostné predpisy na prevádzku kotla a z toho dôvodu už sa nevyrába. Ich nevýhodou bolo tiež vypúšťanie veľkého množstva horúcej pary komínom a teda neekonomické vykurovanie. Na ich miesto tak nastúpili moderné kondenzačné plynové kotly, ktoré sú oproti pôvodným bezpečnejšie, ekologickejšie a efektívnejšie.

Ako funguje kondenzačný plynový kotol?

Kondenzačné plynové kotly sa snažia maximálne spracovávať vodnú paru a to tak, že pomocou kondenzátora odoberú zvyškové teplo a použijú ho na ohrev vody. Ako odpad vzniká kondenzát, ktorý sa odvádza preč. Súčasne dymovodom prichádza spalinový vzduch, a teda kotol neodoberá vzduch priamo z miestnosti, čo je oveľa bezpečnejšie riešenie. Zníži sa tiež spotreba plynu.

Druhy plynových kotlov pre ohrev vody

Plynové kotly môžu slúžiť nielen na vykurovanie objektu, ale aj ohrevu vody. S akými typmi ohrevu sa v kotloch na plyn môžete stretnúť a ktorý je pre vás ten najvýhodnejší?

Plynový kotol s prietokovým ohrievačom

Plynový kotol s prietokovým ohrievačom

Tieto kotly sú vybavené prietokovým ohrievačom, to znamená, že voda sa ohrieva vo chvíli, keď preteká kotlom. Tento model využijú predovšetkým tí, ktorí nemajú vysoké nároky na ohrev teplej vody.

 • najlacnejšie riešenie
 • nekonečná zásoba teplej vody
 • chvíľu trvá, než začne tiecť teplá voda z kohútika

Plynový kotol so zásobníkom vody

Súčasťou plynového kotla je zásobník na vodu. Voda v zásobníku sa ohrieva priebežne. Objem zásobníka by ste mali vyberať podľa počtu členov v domácnosti a s tým spojenej spotreby teplej vody.

 • spoľahlivá zásoba teplej vody
 • zaberá menej miesta ako externý zásobník
 • limitovaný objem zásobníka
 • po vypustení teplej vody trvá, než sa ďalšia voda ohreje

Vykurovací plynový kotol s externým zásobníkom vody

Vykurovací plynový kotol je možné prepojiť s externým zásobníkom TUV. Tento variant je najrozšírenejší a najobľúbenejší predovšetkým z toho dôvodu, že poskytuje veľkú zásobu teplej vody. Je vhodná pre domácnosti, ktoré majú veľkú spotrebu teplej vody a dostatok priestoru na inštaláciu kotla i zásobníka.

 • veľká kapacita zásobníka pre TUV
 • kotol s externým zásobníkom zaberá viac miesta

Stacionárny vs. závesný plynový kotol

Pred nákupom kotla by ste mali premyslieť tiež možnosti jeho inštalácie do priestoru. Od toho sa odvíja konštrukcia kotla.

Stacionárny plynový kotol

Plynové kotly sú samostatne stojace, môžete umiestniť kamkoľvek do priestoru a pripojiť na plynový systém. Ich výhodou je jednoduchá inštalácia bez nutných stavebných zásahov. Nevýhodou sú však vyššie nároky na priestor, tieto kotly nájdu využitie teda skôr v rodinných domoch.

Stacionárny plynový kotol<

Závesný plynový kotol

Závesné plynové kotly síce vyžadujú určité stavebné úpravy, sú však rozšírenejšie, pretože zaberajú výrazne menej miesta, než predchádzajúce modely. Používajú sa najčastejšie v bytoch, kde je úspora miesta žiaduca. Pod tieto vykurovacie kotly môžete inštalovať napr. bojler a efektívne tak využiť celý priestor.

Závěsný plynový kotel

TIP: Pre doplnkové vykurovanie bytu môžu slúžiť elektrické krbové kachle, ktoré vytvárajú útulnú atmosféru..


Tepelný výkon a účinnosť plynového kotla sú pri výbere zásadné!

Teraz je čas zamerať sa na jednotlivé technické parametre plynových kotlov, ktoré ovplyvňujú výhrevnosť, efektivitu vykurovania, spotrebu plynu a pod.

 • Tepelný výkon závisí na tepelnej strate

  Tepelný výkon kotla treba vyberať s ohľadom na to, aké má vaša nehnuteľnosť tepelné straty, či plánujete jej zateplenie alebo nie a podobne. Výkon kotla by teda mal zodpovedať tepelnej strate objektu.

  V prípade nových budov býva tepelná strata súčasťou projektu, ak chcete zaobstarať kotol do staršej budovy, nechajte si tepelnú stratu vypočítať odborníkom. Orientačný výkon kotla si môžete vypočítať aj sami, potrebujete poznať ale plochu objektu, starobu vykurovacieho systému a stav zateplenia domu. Tepelný výkon plynových kotlov sa najčastejšie pohybuje medzi 5 - 27 kW. Najnižší výkon je vhodný pre malé novostavby s kvalitným zateplením, vyšší výkon je nevyhnutný do rozľahlých starších stavieb, s väčším únikom tepla.

 • Účinnosť plynového kotla

  Čím vyššiu má kotol účinnosť, tým sú nižšie náklady na prevádzku. Plynové kondenzačné kotly dosahujú vďaka modernému systému využívania zvyškového tepla účinnosť až 98 %. Môžete sa stretnúť aj s tým, že výrobcovia uvádzajú účinnosť kotla až 107 %. Myslia tým ale iba využitie zvyškového tepla, ktoré sa v starších atmosférických kotloch nevyužívalo.
 • Regulácia výkonu

  Aby bola prevádzka kotla maximálne úsporná, mal by kotol reagovať na vonkajšie teploty a podľa toho prispôsobiť aktuálny výkon kotla. Kotly sú teda vybavené regulátorom, ktorý pomocou vonkajšieho snímača zaznamenáva aktuálnu teplotu, ktorá prispôsobí svoju prevádzku podľa predchádzajúceho nastavenia. Regulátory možno ovládať aj na diaľku, napríklad pomocou smartfónu.
Celoodpružené chlapecké horské kolo
Moderní plynové kotle jsou vybaveny LED displejem
pro pohodlné a přehledné nastavení a ovládání.

Ušetrite a využite kotlíkové dotácie!

Na moderné kondenzačné plynové kotly môžete čerpať kotlíkové dotácie, ktoré môžu znížiť náklady pre nákup nového kotla. Štát chce týmto spôsobom podporiť ekologické vykurovanie a znížiť tak škodlivé emisie, ktoré produkujú predovšetkým kotly na tuhé palivá.

Najčastejšie kladené otázky pri výbere plynového kotla

Ako často je potrebná revízia plynového kotla?

Revíziu plynového kotla je potrebné vykonávať aspoň raz za 3 roky. Je však lepšie nechať plynový kotol kontrolovať každoročne, najlepšie vždy pred alebo po vykurovacej sezóne. Môžete tým predĺžiť životnosť kotla a včas odhaliť prípadné poruchy.

Je plynový kotol bezpečný?

V prípade, že kotol nainštaloval spôsobilý odborník a vykonávate pravidelné revízie a čistenie kotla, nemusíte mať z plynového kotla obavy. Pri jeho inštalácii je treba tiež myslieť na kvalitný odvod spalín oxidu uhoľnatého, ktorý je pre človeka nebezpečný.

Sú plynové kotly vhodné aj do starých domov?

Áno, plynové kotly sú vhodné aj do starších alebo nezateplených domov, musíte však počítať s vyššou tepelnou stratou objektu a tepelný výkon kotla tomu prispôsobiť.